9.3.20

ΚΑΛΟ ΚΑΤΕΥΟΔΙΟ ΣΤΟΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ
ΚΑΛΟ ΚΑΤΕΥΟΔΙΟ ΣΤΟΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ

Όσοι τον γνώρισαν ξέρουν την ευγένεια του χαρακτήρα του και το πόσο αφοσιωμένος οπαδός του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιώς υπήρξε.
Σ' ευχαριστούμε για όλα, σύγγαυρε Λεωνίδα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.