25.11.12

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑΠράσινα & τα Χανιά!
(Με χοντρά γράμματα το DERBY, πολύ πιο...σεμνά η ΠΡΑΣΙΝΗ.)

ΧΙΧΙΧΙΧΙΧΙΧΙ
ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
ΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟ
ΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕ
ΧΟΥΧΟΥΧΟΥΧΟΥΧΟΥΧΟΥ

Το επόμενο πράσινο ανέκδοτο:
Πράσινη & η Κέρκυρα!


ΧΙΧΙΧΙΧΙΧΙΧΙ
ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
ΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟ
ΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕ
ΧΟΥΧΟΥΧΟΥΧΟΥΧΟΥΧΟΥ

ΧΙΧΙΧΙΧΙΧΙΧΙ
ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
ΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟ
ΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕ
ΧΟΥΧΟΥΧΟΥΧΟΥΧΟΥΧΟΥ
ΧΙΧΙΧΙΧΙΧΙΧΙ
ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
ΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟ
ΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕΧΕ
ΧΟΥΧΟΥΧΟΥΧΟΥΧΟΥΧΟΥ

Ωχ, η κοιλιά μας, ρε παιδιά!
Δεν υπάρχουν σχόλια: