23.10.14

ΑΡΔΑΚΙΕΣ!
Ένας-ένας, παιδιά! Μας πείσατε. Ιδιαίτερα το στοιχηματόφυλλο. Μας γεμίσατε ΑΡΔακίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: