12.1.15

ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΨΕΥΤΕΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΟΙ...
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: «Το κόστος εκτύπωσης των ψηφοδελτίων ανέρχεται στα 50 εκ. ευρώ

Τι φαίνεται στη «Διαύγεια»; Διαβάστε: https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%99%CE%97%CE%9D%CE%9D-%CE%A0%CE%9A%CE%91?inline=true

Η συνολική δαπάνη, ανερχόμενη στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (1.452.356,33 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 %.

Αργύρης Ντινόπουλος...
Μην τον χάσουμε μετά τις 25 Ιανουαρίου...
ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΨΕΥΤΕΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΟΙ...ΜΑΥΡΟ !

Δεν υπάρχουν σχόλια: