19.3.15

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΡΕΣ... ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ...


Πού το βρήκατε, πάλι, εκείνο το γραμματικό έκτρωμα "εμπεδεδωμένης";Δεν υπάρχουν σχόλια: