17.9.19

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οπτικά στη Θεσσαλονίκη αγοράζουμε από το κατάστημα των Αδελφών Κριεζή, Γ. Παπανδρέου (Ανθέων) 8.

Δεν υπάρχουν σχόλια: