7.12.11

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΡΙΑΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΙΑ...ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΡΙΑΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΙΑ...

... και μάλιστα απάντηση με τα δικά τους λόγια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: