15.9.11

ΚΟΚΟΚΟΚΟΚΟΚΟ


Έχουν λαλήσει και δεν ξέρουν πια τί γράφουνε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: