30.7.11

ΠΙΟ ΙΣΑ


The 7 Commandments are abridged for the last time, simply reading, "All animals are equal but some animals are more equal than others."

GEORGE ORWELL, Animal Farm

Δεν υπάρχουν σχόλια: