19.9.11

ΕΛΑΤΗΡΙΑ, ΕΓΧΟΡΔΑ Κ.ΛΠ.


Τί μου έστειλε ο Τσαπατσάρης; Ιδού!

Δεν υπάρχουν σχόλια: