7.4.12

ΚΟΚΚΙΝΙΑ

Στην τελευταία φωτογραφία βλέπουμε τον Ανέστο Δελιά και τον Στελλάκη Περπινιάδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: