12.9.12

ΚΟΚΚΙΝΑ! ΚΟΚΚΙΝΑ!! ΚΟΚΚΙΝΑ!!! ΕΝΤΕΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ!!!!!!!!!!!ΚΟΚΚΙΝΑ!
ΚΟΚΚΙΝΑ!!
ΚΟΚΚΙΝΑ!!!
ΕΝΤΕΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ!!!!!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: