6.9.12

ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΑ ΓΑΜΗΜΕΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!

Διαβάζω σε φιλολυμπιακό ιστότοπο:

Στο άνδρο των πρωταθλητών.

Στο άντρο των πρωταθλητών, σύγγαυροι.
"Άνδρο" δεν υπάρχει στα ελληνικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: