3.9.12

ΧΡΟΝΙΑ ΛΙΓΑ ΚΑΙ ΚΑΚΑ


Δεν είναι η αντίθετη ευχή του "Χρόνια Πολλά και Καλά",
αλλά η ιστορία μας μαζί τους: 
ΧΡΟΝΙΑ ΛΙΓΑ ΚΑΙ ΚΑΚΑ