20.4.10

ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ


ΝΙΚΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ


ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΜΟΙ, ΙΓ΄
εκ της καθημερινής ζωής


Περί το θέρος, του Πρωταθλήματος περατωθέντος
ιδανικά ονόματα λατινικής καταγωγής πλανώνται
αριθμοί αβέβαιοι, θερμοκρασία τεταμένη
συνδιαλέξεις υπεραστικαί, εν γένει νευρικότης
μετακινήσεις των υπό μεταγραφήν
έως απαγωγαί καλώς σκηνοθετημέναι
ο καιρός επείγει: κατάθεσις των δελτίων
υπό την μυθικήν βοήν του Πακτωλού
αρμόδιοι, παίκται, κοινόν αντιμετωπίζουν το κενόν.Από την ποιητική συλλογή «Οι ποικιλμοί» (1979-80).
Από το βιβλίο: Νίκος Λεβέντης, «Κομιδή», Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1987, σελ. 157.

Δεν υπάρχουν σχόλια: