7.5.10

ΒΙΟΛΙ, ΣΦΕΝΤΟΝΑ, ΕΡΓΟΧΕΙΡΟ


Μιλάει ο τσιγκολελέτο περί ευφυΐας στην κοντή πρασινοφυλλάδφα του διανοούμενου δημητράκη...

Δεν υπάρχουν σχόλια: