17.6.12

Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΗΣ


Από το βιβλίο: Νίκος Παπαδόπουλος, "In modo misto genuino (Ποιήματα 1964-2005)", ύψιλον/βιβλία, Αθήνα 2005, σελ. 58-59.

Δεν υπάρχουν σχόλια: