28.3.15

ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ!Το απόκομμα είναι από την Απογευματινή, της 12ης Μαρτίου του 1975.
Μας το έστειλε ο φιλέρευνος σύγγαυρος Κώστας Κατσάπης.Δεν υπάρχουν σχόλια: