15.11.10

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Λεωνίδας Ανδριανόπουλος τον Φεβρουάριο του 2000.

Ε τ ο ι μ ο π ό λ ε μ ο ς !

Δεν υπάρχουν σχόλια: