19.12.12

ΓΟΥΣΤΑΡΩ ΣΑΡΔΑΜ!!!Φοβερό σαρδάμ. Το ανακάλυψε ο σύγγαυρος Θεόδωρος Α. Πέππας. Εγώ απλώς του το... έκλεψα από το ιστολόγιό του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: