8.9.09

ΠΟΡΔΟΒΟΥΛΩΜΑΤΑ


Έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε και τα κοντοπορδοβουλώματα... Αει σιχτίρ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: