14.9.13

ΚΙ ΑΛΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ!Από τη Γαλλία και από την Ελλάδα!

Ευχαριστίες γι' άλλη μια φορά στον σύγγαυρο Τάσο Κασνέση, επιφανέστατο Αργυροδοσυλλέκτη!

Δεν υπάρχουν σχόλια: