21.4.13

ΣΑΡΑΝΤΑ
ΖΗΤΩ
Ο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΙΛΑΘΛΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: