15.9.10

ΠΑΡΘΕΝΙΚΗ ΣΕΜΝΟΤΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ
Πονάει;

Δεν υπάρχουν σχόλια: