13.8.10

ΠΟΙΗΜΑΤΑΚΙ ΠΑΛΑΙΪΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ


ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ


ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Πολλαί λίμναι, τας οποίας δεν φιλεί πνοή αέρων,
Διπλούν θέαμα συχνάκις παριστάνουν διαφέρον·
Επιφάνειαν, καθρέπτην ουρανών ακτινοβόλων,
Και βυθόν, δυσώδες λίκνον καθαρμάτων ιοβόλων.

Εν τω κόσμω πλείστοι όσοι φύσιν έχουσιν ομοίαν·
Εις το πρόσωπον αγάπην, ειλικρίνειαν, φιλίαν,
Στην καρδίαν δε κακίαν, δολιότητα και πάθος·
Τον παράδεισον στα χείλη και τον Άδην εις το βάθος.


Μετάφραση: Φ[ωκίων] Α. Β[ουτζινάς]Από το περιοδικό «Όμηρος», Τόμ. 3, Αρ. 4 (1875), σελ. 153.

Δεν υπάρχουν σχόλια: