15.8.10

ΤΡΑΓΟΥΔΑ Η ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΗ ΚΑΤΙΑ ΜΙΤΣΕΛΙΤΡΑΓΟΥΔΑ Η KATYA MICELI: 'A SIMINZINA


Conductor: Domenico Riina
Guitar: Francesco Buzzurro
Guitar: Osvaldo Lo Iacono
Bass: Domenico Cacciatore
Drum: Gaspare Costa
Percussion: Totò Orlando
Orchestra: Made in Sicily

Δεν υπάρχουν σχόλια: