24.3.10

Ο ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΜΟΥΡΟΛΟ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ ΜΙΑ ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΙΚΗ ΚΑΝΤΣΟΝΕΤΤΑ


ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ROBERTO MUROLO


SI TU, NENNA, MM’AMAVE N’AUTR’ANNO


Si tu, nenna, mm'amave n'autr'anno
quanta cose avive da me...
Mo che saccio ca tutte te sanno,
statte bona e governate!

Le cauzette de lana de Spagna
avéa fatto venire pe' te...
Ma scoperta ch'aggio la magagna...
Statte bona e governate!

Chill'acciso e 'mpesillo d'ammore,
ogne ghiuorno mme parla de te...
Ma tu tiene giá fauzo lo core...
Statte bona e governate!

La matina, lo juorno, la sera,
promettiste de stare co' me...
Ma tu si' na votabannèra...
Statte bona e governate!

Δεν υπάρχουν σχόλια: